SPESOL

  • Ngành nghề: Là Công ty chuyên cung cấp “Giải pháp bao bì đóng gói chuyên biệt” cho từng ngành hàng sản xuất kinh doanh có nhu cầu bao bì đóng gói bằng chất liệu giấy các loại.
  • Sứ mệnh: Góp phần quan trọng trong việc gia tăng giá trị và vị thế cho ngành sản xuất bao bì đóng gói tại Việt Nam nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm có sử dụng bao bì giấy nói chung.
  • Tầm nhìn: Đến năm 2025, SPESOL đứng vào Top 3 thương hiệu tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, hiệu quả nhất trong ngành.
Tin tức
“Xây dựng chiến lược đã khó, thực thi chiến lược còn khó hơn”, câu nói có vẻ mâu thuẫn nhưng...
Quản trị thương hiệu là quản trị quá trình tạo ra và đáp ứng nhu cầu (cả về mặt lợi ích...
Hệ thống nhận diện thương hiệu là tất cả các hình ảnh từ màu sắc đến hình ảnh và và các...
Trong lý thuyết và thực tế Mô hình kinh doanh được sử dụng như là một kim chỉ nam cho mọi hoạt...