SPESOL

  • Ngành nghề: Là Công ty chuyên cung cấp “Giải pháp bao bì đóng gói chuyên biệt” cho từng ngành hàng sản xuất kinh doanh có nhu cầu bao bì đóng gói bằng chất liệu giấy các loại.
  • Sứ mệnh: Góp phần quan trọng trong việc gia tăng giá trị và vị thế cho ngành sản xuất bao bì đóng gói tại Việt Nam nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm có sử dụng bao bì giấy nói chung.
  • Tầm nhìn: Đến năm 2025, SPESOL đứng vào Top 3 thương hiệu tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, hiệu quả nhất trong ngành.
Tin tức
Các chuyên gia tư vấn quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu GMarkCorp Việt Nam luôn sẵn sàng...
Có bao nhiêu doanh nghiệp có chiến lược, hay chỉ là những suy nghĩ trong đầu người chủ? Thực tế...
Các chuyên gia tư vấn quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu GMarkCorp Việt Nam luôn sẵn sàng...
Làm thế nào để khách hàng mục tiêu biết đến thương hiệu? Thương hiệu là gì và tại sao phải...