Cách tính lương hưu mới nhất và mẫu quyết định nghỉ hưu

Cách tính lương hưu là vấn đề được độc giả và người lao động rất quan tâm. Đặc biệt là sự thay đổi về luật vào năm 2018 càng khiến nhiều người bối rối. Bài viết sau đây GMarks Vietnam xin chia sẻ cách tính lương hưu và điều kiện cần có khi tham gia chế độ hưởng lương hưu.

Cách tính chế độ nghỉ hưu trước tuổi 2020 mới nhất

Theo điều 56 bộ luật bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13, cách tính lương hưu chính xác nhất theo công thức sau đây:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Theo từng trường hợp mà tỷ lệ hưởng lương và mức bình quân hàng tháng sẽ khác nhau

Cách tính chế độ nghỉ hưu tỷ lệ hưởng lương hàng tháng chi tiết

Tỷ lệ hưởng lương hàng tháng được tính dựa theo điều 17, thông tư 59/2015. Cụ thể như sau:

 1. Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí có mức lương hưu hàng tháng được tính theo công thức trên. Sau đó, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định sẽ giảm 2%
 • Trường hợp người lao động nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng, mức giảm sẽ là 1%. Trên 6 tháng sẽ không giảm tỷ lệ, do nghỉ hưu trước tuổi năm đó
 • Số năm nghỉ hưu trước tuổi được lấy mốc tuổi được quy định tại khoản 3 điều 7 nghị định 115/2015/NĐ-CP
” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”cách tính lương hưu chế độ hưu trí” width=”650″ height=”433″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/cach-tinh-ty-le-che-do-huu-tri.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/cach-tinh-ty-le-che-do-huu-tri.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/cach-tinh-ty-le-che-do-huu-tri-600×400.jpg 600w” />
Tỷ lệ chế độ hưởng lương tuỳ thuộc vào đối tượng và thời gian nghỉ hưu

Ví dụ: Ông M 58 tuổi là giáo viên, làm việc trong môi trường bình thường không độc hại, bị suy giảm khả năng lao động 61%. Ông có 27 năm 4 tháng đóng BHXH, nghỉ hưu vào tháng 5/2016. Theo luật chế độ hưu trí của giáo viên tỷ lệ hưởng lương của ông sẽ được tính như sau:

 • 15 năm đầu: 45%
 • Từ năm thứ 16 đến năm thứ 27 là 12 năm: 12*2%=24%
 • 04 tháng được tính thêm 0.5%: 1,5%
 • Tổng các tỷ lệ là: 45%+24%+1.5% = 70.5%
 • Ông M nghỉ hưu trước tuổi quy định 2 năm nên tỷ lệ giảm sẽ là: 2×2% = 4%

Vậy ông M có tỷ lệ hưởng lương hưu là 70.5% – 4% = 66.5%

 1. Trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì sẽ được tính như sau:
 • Từ 01 tháng đến 06 tháng tính nửa năm
 • Từ 07 tháng đến 11 tháng tính một năm
” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”tính tỷ lệ chế độ hưu trí hàng tháng” width=”650″ height=”433″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/vi-du-tinh-tien-che-do-huu-tri.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/vi-du-tinh-tien-che-do-huu-tri.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/vi-du-tinh-tien-che-do-huu-tri-600×400.jpg 600w” />
Ví dụ chi tiết về cách tính lương hưu tỷ lệ hưởng hàng tháng

Cách tính mức bình quân tiền lương chế độ hưu trí 2019, 2020

Trong cách tính lương hưu, mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 20 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

 1. Đối với người bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995. Mbqtl tính bằng tổng số tiền lương tháng đóng BHXH 5 năm cuối trước khi nghỉ việc chia 60 tháng
 2. Đối với người tham gia từ ngày 1/1/1995-31/13/2000. Mbqt tính bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH 6 năm cuối trước khi nghỉ việc / 72 tháng
 3. Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006. Mbqtl bằng tổng lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ việc chia 92 tháng
 4. Đối với người tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015. Mbqtl bằng tổng lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10  năm cuối trước khi nghỉ việc chia 120 tháng
 5. Đối với lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019. Mbqtl bằng tổng lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15  năm cuối trước khi nghỉ việc chia 180 tháng
 6. Đối với người tham gia bảo hiểm từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024. Mbqtl bằng tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi ngừng công tác chia cho 240 tháng
 7. Từ 1/1/2015 trở đi. Sẽ bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH chia cho tổng số tháng

Dựa theo quy định vào khoản 2, điều 9, nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Người tham gia bảo hiểm xã hội đóng theo tiền lương cho do người lao động quyết định được tính theo bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”cách tính hạn mức lương hàng tháng hưởng lương chế độ hưu trí” width=”650″ height=”433″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/cach-tinh-han-mua-che-do-huu-tri.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/cach-tinh-han-mua-che-do-huu-tri.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/cach-tinh-han-mua-che-do-huu-tri-600×400.jpg 600w” />
Mức bình quân tiền lương phụ thuộc vào thời gian người lao động tham gia BHXH

Hồ sơ thủ tục làm chế độ hưu trí cho người lao động nghỉ trước tuổi

Theo điều 6, quyết định 166/QĐ-BHXH người hưởng chế độ về hưu trước tuổi cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau

Đối với cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Đơn đề nghị (mẫu số 14 – HSB)
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng làm việc của hội đồng giám định y khoa. Biên bản này cần thiết khi người lao động nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động
 • Bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp (nếu có)
 • Hoá đơn thu phí giám định
” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”Hồ sơ hoàn thành thủ tục chế độ hưu trí” width=”650″ height=”432″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/ho-so-che-do-huu-tri.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/ho-so-che-do-huu-tri.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/ho-so-che-do-huu-tri-602×400.jpg 602w” />
Cần đầy đủ các hồ sơ trên để hoàn thành thủ tục hưởng lương chế độ hưu trí

Đối với lao động tham gia BHXH bắt buộc:

 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ lương hưu (mẫu số 12 – HSB) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động
 • Bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp

Sau khi đầy đủ những giấy tờ ở trên, trong vòng 30 ngày tính từ ngày người tham gia hưởng lương hưu. Người sử dụng lao động, người lao động phải nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong vòng 20 ngày cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức và chi trả cho người tham gia

Mẫu quyết định nghỉ hưu

Người lao động cần phải có đơn đề nghị đối với người tham gia BHXH tự nguyện hoặc quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí mới đối với người tham gia BHXH bắt buộc. GMarks Vietnam xin chia sẻ đến độc giả 2 mẫu số 14 – HSB và 12 – HSB

Đơn đề nghị mẫu số 14 – HSB và hướng dẫn điền thông tin

Điền đầy đủ mẫu đơn dưới đây theo hướng dẫn của GMarks Vietnam

Đơn đề nghị mẫu số 14 – HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………

 

Họ và tên (1): ………………………………………………….. sinh ngày …../…../…….. giới tính…..

Số sổ BHXH/Số định danh:…………………………………………………………………………….

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước ………­­­…………………. .do ……………………………………

cấp ngày ………. tháng ………. năm…………..;

Số điện thoại (nếu có): ……………………………………

Địa chỉ liên hệ (2):……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được uỷ quyền(3): …………………………………………….sinh ngày …../…./…….

giới tính……

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

⬜BHXH một lần

⬜Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng …… năm …………

– Giải trình về việc nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ nơi nhận ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Nơi đăng ký KCB …………………………………………………………………………………………………..

⬜Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

⬜Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ……. năm ……………

– Địa chỉ nơi cư trú mới ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Nơi đăng ký KCB …………………………………………………………………………………………………..

⬜Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng… năm

Địa chỉ nơi cư trú mới ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

⬜Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký KCB ……………………………………………………………………………………………………..

⬜Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (5)………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)

Tiền mặt          Tại cơ quan BHXH         Qua tổ chức dich vụ BHXH

ATM: Chủ tài khoản …………………………………….Số tài khoản …………………………………….

Ngân hàng ………………………………………………………….. Chi nhánh ………………………………….

………….., ngày ……. tháng ….. năm ……

Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền thông tin mẫu đơn số 14 – HSB

(1): Họ và tên người thụ hưởng

(2): Địa chỉ đầy đủ của người yêu cầu giải quyết. Trường hợp uỷ quyền cho người khác làm đơn thì điền địa chỉ người uỷ quyền

(3): Thông tin người được uỷ quyền từ người thụ hưởng. Nếu không có thì gạch chéo

(4): Đánh dấu và ghi cụ thể thông tin cần giải quyết

(5): Trường hợp yêu cầu khác cần điền đủ thông tin cần yêu cầu giải quyết

(6): Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để chọn hình thức nhận tiền

” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”mẫu đơn đề nghị nghỉ hưu” width=”650″ height=”433″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/mau-quyet-dinh-che-do-huu-tri.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/mau-quyet-dinh-che-do-huu-tri.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/mau-quyet-dinh-che-do-huu-tri-600×400.jpg 600w” />
Hướng dẫn điền thông tin mẫu đơn số 14 – HSB

Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và hướng dẫn điền thông tin 

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc cần mẫu quyết định số 12 – HSB để hoàn tất hồ sơ của mình. GMarks Vietnam xin chia sẻ mẫu đơn và hướng dẫn hoàn thành.

Mẫu quyết định số 12 – HSB 

………………………… (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

………….., ngày …… tháng …. năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

………………. (2) ………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số……………..;

Căn cứ (3) ………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của……………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà)………………………… Sinh ngày………/………/……………

Mã số BHXH: …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại di động: …………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: …………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày……/…../…….

Nơi cư trú khi nghỉ hưu(4): …………………………………………………………………..

Hình thức nhận lương hưu(5): ……………………………………………………………..

Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu(6): ………………………………………………..

Điều 2Chế độ hưu trí đối với ông (bà)…………………do Bảo hiểm xã hội

huyện (quận)/tỉnh (thành phố)……………giải quyết theo quy định của pháp luật bảo

hiểm xã hội.

Điều 3. …………… (7) và ông (bà)…………… chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./.

………………(2) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– BHXH (8)……;

– Lưu….

 

Hướng dẫn hoàn thành mẫu đơn số 12 – HSB

(1): Cơ quan, đơn vị quản lý người làm đơn

(2): Chức danh đứng đầu cơ quan, người có quyền ra quyết định nghỉ việc

(3): Tùy theo trường hợp, người tham gia sẽ điền theo thông tin dưới đây

 • Nghỉ hưu theo pháp luật lao động: điền Bộ Luật Lao Động
 • Nghỉ hưu theo pháp luật cán bộ, công chức: điền Luật Cán Bộ
 • Nghỉ hưu theo pháp luật viên chức: Điền Luật Viên Chức
 • Nếu người tham gia BHXH nghỉ hưu theo chính sách khác của nhà nước thì ghi tên văn bản quy định chính sách đó

(4): Ghi đầy đủ địa chỉ của người làm đơn

(5): Ghi hình thức nhận lương hưu

(6): Ghi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

(7): Chức danh lãnh đạo đơn vị. Trường hợp người sử dụng lao động không có con dấu thì không phải đóng dấu

(8): Tên cơ quan nộp hồ sơ giải quyết

” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”mau quyet dinh nghi viec huong che do luong huu” width=”650″ height=”433″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/mau-che-do-huu-tri.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/mau-che-do-huu-tri.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/mau-che-do-huu-tri-600×400.jpg 600w” />
Hướng dẫn hoàn thành mẫu quyết định nghỉ việc hưởng chế độ nghỉ hưu

Trên đây là toàn bộ thông tin GMarks Vietnam chia sẻ về cách tính lương hưu mới nhất 2020 và mẫu yêu cầu nghỉ hưu kèm theo. Hy vọng bài viết trên có thể giúp độc giả tính chính xác số tiền BHXH nhận hàng tháng. Cùng đón đọc những bài viết thông tin cực hữu ích khác có trên chuyên mục tin tức của chúng tôi nhé!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
GMARKS VIETNAM
Hotline : +84 903 997 656
Địa chỉ : 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Link with us
Game bài đổi thưởng