Chế độ nghỉ con ốm theo luật bảo hiểm xã hội như thế nào?

Chế độ nghỉ con ốm theo luật bảo hiểm xã hội như thế nào là vấn đề luôn được nhiều người lao động quan tâm. Do đó, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể về chủ đề này cho các bạn quan tâm tham khảo.

Đối tượng hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm

Dưới đây là những trường hợp người lao động phải nghỉ việc chăm con dưới 7 tuổi bị ốm được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định/không xác định thời hạn. Hợp đồng theo công việc nhất định/hợp đồng theo mùa vụ có thời hạn từ 3-12 tháng.

– Người lao động làm việc theo bản hợp đồng lao động có thời hạn từ 1-3 tháng.

– Công chức, cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật về công chức, cán bộ, viên chức.

– Công nhân công an, công nhân quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Người làm quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã hưởng chế độ tiền lương.

– Người làm việc ở nước ngoài theo bộ luật Người lao động Việt Nam.

– Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân.

” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”Đối tượng hưởng chế độ BHXH chăm con ốm” width=”650″ height=”433″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-600×400.jpg 600w” />
Đối tượng hưởng chế độ nghỉ chăm con đau bệnh đa dạng

Thời gian hưởng chế độ nghỉ con ốm hưởng BHXH

Theo quy định tại điều 27 thuộc bộ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời gian hưởng chế độ nghỉ con đau bệnh sẽ được tính dựa trên số ngày chăm sóc con:

– Đối với chế độ con ốm mẹ nghỉ dưới 3 tuổi, thời gian làm việc tối đa là 20 ngày.

– Đối với chế độ con ốm từ 3-7 tuổi, thời gian làm việc tối đa 15 ngày.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ con ốm sẽ được tính theo ngày làm việc. Không tính ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ, nghỉ thứ 7/CN hàng tuần. Thời gian được tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 năm DL. Không tính vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

” alt=”chế độ nghỉ con ốm” width=”650″ height=”452″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-ra-sao.jpg” />
Thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ con bệnh sẽ được tính theo ngày làm việc

Mức hưởng chế độ nghỉ con đau ốm khi tham gia BHXH

Theo quy định của Bộ Luật Lao Động thì mức hưởng chế độ nghỉ con ốm sẽ được tính theo 75% tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc.

Đối với trường hợp người lao động mới làm việc hoặc trước đó đã đóng BHXH. Thế nhưng bị gián đoạn vì phải nghỉ việc hưởng chế độ con đau ốm trong tháng đầu tiên. Thì mức hưởng chế độ BHXH con đau ốm bằng 75% tiền lương BHXH của tháng đó.

Công thức tính mức hưởng chế độ đau đau ốm như sau: Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước nghỉ việc/24 ngày x 75% số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ con ốm đau.

– Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ đau ốm sẽ tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần.

– Người lao nghỉ việc được hưởng trợ cấp đau ốm từ 14 ngày làm việc trở lên/tháng. Người lao động lẫn người dùng lao động không phải đóng BHXH của tháng đó. Thời gian này sẽ không được đưa vào tính chế độ hưởng BHXH.

” alt=”Tiền hưởng chế độ BHXH” width=”650″ height=”364″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-nhu-the-nao.jpg” />
Mức hưởng chế độ nghỉ con ốm sẽ được tính theo 75% tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề

Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ nghỉ con đau ốm

Dù bạn có chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ con ốm bố nghỉ/mẹ nghỉ. Bạn cũng cần tuân thủ theo các điều kiện cơ bản dưới đây.

Về hồ sơ hưởng chế độ nghỉ con đau ốm

Theo quy định của điều 100 thuộc Bộ Luật BHXH năm 2014, thì hồ sơ hưởng chế độ con đau ốm gồm:

– Bản sao/bản chính giấy ra viện của con cái người lao động khi điều trị nội trú.

– Nếu con cái người lao động điều trị ngoại trú cần phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

– Nếu con cái người lao động điều trị ở nước ngoài, hồ sơ cần phải có chứng thực. Đồng thời, phải được phiên dịch bằng tiếng Việt.

– Từ ngày 1/5/2019, hồ sơ hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm không dùng mẫu C70a-HD. Người  sử dụng lao động cần lên danh sách theo mẫu 01B-HSB theo QĐ 116/QĐ-BHXH.

Về thủ tục hưởng chế độ con ốm đau

Theo quy định điều 102 thuộc Bộ Luật BHXH 2014 về thủ tục giải quyết chế độ nghỉ con đau bệnh sau:

– Trong thời gian 45 ngày kể từ thời gian trở lại làm việc. Người lao động có nhiệm vụ nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ người lao động. Đơn vị tuyển dụng có trách nhiệm lập hồ sơ cho cơ quan BHXH.

– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ người lao động. Cơ quan BHXH phải giải quyết quyết và tiến hành chi trả cho người lao động.

– Đối với trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết, cần phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Sau đó, gửi về cho người lao động được nắm rõ.

” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”thủ tục giải quyết chế độ nghỉ con ốm” width=”650″ height=”432″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-la-gi.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-la-gi.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-la-gi-602×400.jpg 602w” />
Thủ tục giải quyết chế độ nghỉ con đau ốm không quá phức tạp

Con ốm cha mẹ có được nghỉ đồng thời để chăm con không?

Theo điểm b Khoản 1, Điều 5, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì đối với trường hợp cha mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc. Họ đều được giải quyết hưởng chế độ nghỉ khi con cái bị đau đau. Thời gian tối đa được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm của bố mẹ được quy định như sau:

– Thời gian nghỉ chăm sóc con tối đa là 20 ngày nếu con <3 tuổi.

– Thời gian nghỉ chăm sóc con tối đa 15 ngày nếu con đủ từ 3-7 tuổi.

Đối với trường hợp trong cùng thời gian, người lao động có 2 con bị đau ốm. Thời gian hưởng chế độ con đau bệnh sẽ được tính theo thời gian thực tế người lao động nghỉ việc trong năm cho mỗi đứa con.

Thuê người chăm con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm?

Theo khoản 1 Điều 3 thuộc bộ Luật BHXH 2014 thì chế độ đau ốm khi con bị bệnh được quy định: Người lao động buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con cái dưới 7 tuổi đau bệnh. Khi đó, người lao động mới đủ điều kiện để được hưởng chế độ đau ốm.

Do đó, người lao động nếu không nghỉ việc thuê người chăm con ốm. Họ vẫn được hưởng tiền lương hàng tháng giống người bình thường từ công ty. Tuy nhiên, người lao động sẽ không được hưởng chế độ nghỉ do con bệnh của BHXH.

” sizes=”(max-width: 650px) 100vw, 650px” srcset=”” alt=”Chăm con ốm” width=”650″ height=”429″ data-src=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-tinh-nhu-the-nao.jpg” data-srcset=”https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-tinh-nhu-the-nao.jpg 650w, https://gmarkscorp.com/wp-content/uploads/2020/10/Che-do-nghi-con-om-tinh-nhu-the-nao-606×400.jpg 606w” />
Người lao động nếu không nghỉ việc thuê người chăm con bệnh không được hưởng chế độ BHXH

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

Đối với trường hợp người lao động đã hết thời hạn nghỉ chăm sóc con đau ốm. Bên sử dụng lao động họ sẽ gửi giấy xác nhận nghỉ việc chăm con đau ốm theo quy định.

Trong mẫu giấy này sẽ bao gồm một số thông tin quan trọng sau:

– Thông tin về đơn vị sử dụng lao động nghỉ việc chăm con ốm.

– Thông tin về người lao động đã hoàn tất thời gian nghỉ việc chăm con đau ốm.

Toàn bộ quy định về chế độ con cái đã được ghi rõ trong mẫu nội quy công ty. hoặc đã được ghi rõ trong hợp đồng lao động. Do đó, nếu người lao động viết đơn để xin nghỉ việc chăm con ốm. Đơn vị sử dụng lao động sẽ dùng giấy này để giải quyết dứt khoát chế độ BHXH. Người lao động hãy đọc kỹ nội dung có trong giấy để xem có sai sót thông tin nào hay không.

Thường giấy xác nhận nghỉ việc chăm sóc con đau ốm đo thủ trưởng cơ quan ký. Trong mẫu giấy cần ghi rõ đối tượng nghỉ, thời gian xác nhận, số ngày nghỉ. Ngoài ra, người lao động cần tìm hiểu thêm thủ tục hành chính như đơn xin việc. Bởi cách viết đơn xin việc sẽ được soạn theo mẫu đơn này đúng theo yêu cầu nhà tuyển dụng.

Vậy là chúng tôi đã chia sẻ xong chế độ nghỉ con ốm theo luật bảo hiểm xã hội. Hy vọng, những thông tin trên sẽ hữu ích cho người lao động đang có con nhỏ. Hãy tìm hiểu thật kỹ về các chế độ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho bản thân. Nếu còn điều gì chưa nắm rõ, hãy liên hệ ngay cho GMarks Vietnam để được tư vấn bạn nhé!

Mọi chi tiết xin liên hệ :
GMARKS VIETNAM
Hotline : +84 903 997 656
Địa chỉ : 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN