TƯ VẤN PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Icon Dich Vu-02

Tư vấn Chiến lược tăng trưởng &
phát triển Mô hình kinh doanh

Hỗ trợ các sáng kiến thương mại giúp cải thiện hiệu suất tiếp thị & bán hàng, thiết lập, duy trì tăng trưởng dài hạn và lợi nhuận liên tục của hoạt động kinh doanh.

Xem thêm
Icon Dich Vu-01

Tư vấn xây dựng & triển khai công cụ đo lường KPIs, OKRs

Đây là một giải pháp quản lý nguồn nhân lực toàn diện và có tính bền vững, mang lại kết quả thực sự xứng đáng và cần thiết cho sự vận hành của doanh nghiệp.

Xem thêm
Icon Dich Vu-03

Tư vấn triển khai và chuyển giao
giải pháp công nghệ SmartERP

Tích hợp nhiều quy trình chuyên nghiệp, chuẩn hóa và chuyên biệt cho ngành làm đẹp thích hợp cho các lĩnh vực phẩu thuật thẩm mỹ, spa,nha khoa, fitness, bán lẻ thời trang,…

Xem thêm

TƯ VẤN & KẾT NỐI ĐẦU TƯ ĐA LĨNH VỰC

Icon Dich Vu-04

Tư vấn M&A

 

Các dịch vụ được cung cấp sẽ giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện các bước trong giao dịch M&A một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm
Icon Dich Vu-05

Quản lý đầu tư ủy thác

 

Cung cấp cho Quý khách những lựa chọn đầu tư đa dạng đáp ứng mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn hoặc góp vốn linh hoạt.

Xem thêm
Icon Dich Vu-06

 Tư vấn phát triển ý tưởng kinh doanh
và vận hành theo mô hình B.O.T

Thiết kế ý tưởng kinh doanh và hiệu chỉnh trên cơ sở xem xét cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thế mạnh, cũng như phù hợp với hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Xem thêm
Icon Dich Vu-07

Tư vấn phát triển dự án theo mô hình
chuỗi và nhượng quyền

 

Củng cố mô hình kinh doanh, rà soát và hoàn chỉnh hệ thống quản lý và xây dựng nền tảng vận hành quy chuẩn cần thiết để đón đầu và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững.

Xem thêm
Icon Dich Vu-08

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào
Việt Nam & đầu tư Việt Nam
ra nước ngoài

Tư vấn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp để liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.

Xem thêm

TƯ VẤN & KẾT NỐI NGUỒN VỐN ĐA KÊNH

Icon Dich Vu-10

Tư vấn quản lý dòng tiền tốt và
hiệu quả cho doanh nghiệp

Bằng cách tập trung vào các đòn bẩy quan trọng của quản lý vốn lưu động hiệu quả, giúp doanh nghiệp tạo ra tiền mặt để cải thiện thu nhập và thúc đẩy đầu tư mới.

Xem thêm
Icon Dich Vu-11

Tư vấn thẩm định dự án, lập hồ sơ
và kết nối vay vốn hay huy động vốn

Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tăng vốn tăng trưởng và kết nối được nguồn vốn một cách hiệu quả đảm bảo các nguồn lực phù hợp cho tăng trưởng.

Xem thêm
Icon Dich Vu-09

Tư vấn M&A, IPO, ICO, STO,…

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng huy động được nguồn vốn và đàm phán các điều khoản tài chính thỏa mãn cả khách hàng và tổ chức tài chính.

Xem thêm