GÓI 3B

Gói 3B

Mô hình tư vấn chiến lược toàn diện cho doanh nghiệp

3B Model (Brand Design – Brand Stylist – Business Model) là mô hình tư vấn chiến lược toàn diện cho doanh nghiệp, do đối tác Singapore cùng GMarks Vietnam chuyển giao và phát triển nhằm mang lại những giá trị khác biệt, chuyên nghiệp và phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.

3B Model phân tích, xác lập và tập trung giải pháp cho các yếu tố cốt lõi từ Môi trường kinh doanh, Đối thủ cạnh tranh, Khách hàng và Môi trường nội bộ để tạo nên lợi thế mang tính chiến lược cho doanh nghiệp.

Mô hình 3B như thế “Tam Trụ” giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh “Giá trị Tài sản Thương hiệu” và phát triển bền vững hơn.  

CÁCH THỨC TRIỂN KHAI 3B MODEL

Dịch vụ tư vấn theo Mô hình 3B sẽ được GMarks Vietnam triển khai như sau:

BUSINESS REVIEW & STRATEGIC ORIENTATION
(Đánh giá kinh doanh & Định hướng chiến lược)

GMarks Vietnam hướng đến Mục tiêu phát triển bền vững cho Doanh nghiệp. GMarks Vietnam sẽ cùng Doanh nghiệp rà soát, hoạch định và xác lập Chiến lược Công ty dựa trên thực tiễn kinh doanh (môi trường kinh doanh và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp), đảm bảo tính toàn diện và hệ thống trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chiến lược Công ty được hoạch định chuyên nghiệp sẽ giúp Doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả và tạo ra lợi thế cạnh tranh về mặt chiến lược từ 3 đến 5 năm.

Brand Design

GMarks Vietnam đồng hành cùng Doanh nghiệp xây dựng Chiến lược Thương Hiệu Tổng thể (Brand Master Strategy) dựa trên các quy trình phân tích và xây dựng chiến lược chuyên nghiệp.

Chiến lược Thương hiệu (định vị thương hiệu, tính cách thương hiệu và kiến trúc thương hiệu) là phần cốt lõi quyết định sự thành công của thương hiệu và định hướng cho mọi hoạt động truyền thông thương hiệu.

Brand Stylist

Brand Stylist là góc tiếp cận mới của GMarks Vietnam trong việc “làm đẹp” thương hiệu một cách chuyên nghiệp và phù hợp với tính cách thương hiệu. Dựa vào định hướng chiến lược, GMarks Vietnam tư vấn thiết kế và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho Doanh nghiệp.

Đặc biệt, Brand Stylist thiết lập bộ Tài liệu S.I.F (Strategy – Identity – Field cases) nhằm quản trị thương hiệu một cách nhất quán và xuyên suốt. Bộ tài liệu này sẽ giúp Doanh nghiệp biết cách quản trị hình ảnh xuất hiện trong truyền thông sao cho phù hợp với định vị thương hiệu.

Business Model

Mô hình kinh doanh liên quan đến khả năng tồn tại của một sản phẩm hoặc doanh nghiệp, bao gồm cả mục đích, mục tiêu và hoạch định chiến lược để đạt được chúng. Mọi thứ đều liên quan đến quy trình và các chính sách kinh doanh mà Doanh nghiệp chấp nhận.

Việc xác định đúng mô hình kinh doanh sẽ giúp cho Doanh nghiệp đi đúng hướng. Sẽ phát triển bền vững và cộng hưởng thế mạnh theo thời gian.

Business Model là kim chỉ nam cho việc phát triển kinh doanh có định hướng. Với mục đích nhằm hướng đạt các Mục tiêu chiến lược công ty. GMarks Vietnam giúp các chủ Doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về công việc kinh doanh hiện tại để xem xét các cơ hội trong tương lai và xây dựng mô hình kinh doanh khả thi đem lại lợi nhuận.

Business Model phải cụ thể hóa từ Tầm nhìn chiến lược công ty đến các giai đoạn thực thi chiến lược. 

Manpower

Con người luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong một tổ chức, là nền tảng quan trọng để thực thi tốt định hướng chiến lược cốt lõi của Doanh nghiệp. GMarks Vietnam phối hợp cùng Doanh nghiệp xây dựng và triển khai các giải pháp tạo động lực tốt, phát triển con người và thúc đẩy sự gắn kết của đội ngũ cùng hướng đạt các mục tiêu chiến lược, xuyên suốt từ Sứ mệnh (Mission), Tầm nhìn (Vision) và Giá trị Cốt lõi (Core Values).

Hệ thống phát triển Nguồn nhân lực (Good Manpower) giúp đội ngũ nhân sự:

– Cảm thấy “hạnh phúc” khi được làm việc mỗi ngày.

– Có thêm “động lực” để nâng cao hiệu quả làm việc bằng đam mê và sáng tạo.

– Giữ vững “niềm tin” vào tổ chức, gia tăng sự hài lòng và lòng trung thành.  

EXECUTION COMPANION ( Đồng hành thực thi )

Tuỳ theo đặc thù từng dự án mà GMarks Vietnam sẽ đồng hành thực thi cùng doanh nghiệp từ 1 đến 3 năm. Đây là cam kết quan trọng của GMarks Vietnam nhằm đảm bảo dự án thực thi đạt hiệu quả và thành công. Bên cạnh đó, GMarks Vietnam luôn cam kết trong vấn đề giữ bảo mật thông tin của dự án ngay từ đầu.

 Quá trình này tập trung vào các vấn đề chính:

– Rà soát, đánh giá và góp ý hoàn thiện Kế hoạch thực thi Chiến lược từng năm.

– Giám sát thực thi các Mục tiêu kế hoạch trọng yếu từng tháng, quý và năm.

– Phối hợp với Ban Lãnh Đạo Doanh nghiệp định kỳ từng quý đánh giá Kết quả thực thi để tư vấn kiện toàn Kế hoạch, Giải pháp, Chiến thuật thực thi… (nếu cần thiết) để đảm bảo hướng đạt chắc chắn các Mục tiêu Chiến lược của Doanh nghiệp.  

Hãy đến với GMarks Vietnam để gia tăng giá trị phát triển cho Doanh nghiệp!

Icon Dich Vu-02

Tư vấn Chiến lược tăng trưởng &
phát triển Mô hình kinh doanh

Hỗ trợ các sáng kiến thương mại giúp cải thiện hiệu suất tiếp thị & bán hàng, thiết lập, duy trì tăng trưởng dài hạn và lợi nhuận liên tục của hoạt động kinh doanh.

Xem thêm
Icon Dich Vu-01

Tư vấn xây dựng & triển khai công cụ đo lường KPIs, OKRs

Đây là một giải pháp quản lý nguồn nhân lực toàn diện và có tính bền vững, mang lại kết quả thực sự xứng đáng và cần thiết cho sự vận hành của doanh nghiệp.

Xem thêm
Icon Dich Vu-03

Tư vấn triển khai và chuyển giao
giải pháp công nghệ SmartERP

Tích hợp nhiều quy trình chuyên nghiệp, chuẩn hóa và chuyên biệt cho ngành làm đẹp thích hợp cho các lĩnh vực phẩu thuật thẩm mỹ, spa,nha khoa, fitness, bán lẻ thời trang,…

Xem thêm