CHIẾN LƯỢC CÔNG TY, TẠI SAO CẦN THIẾT!

Có bao nhiêu doanh nghiệp có chiến lược, hay chỉ là những suy nghĩ trong đầu người chủ? Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất ít quan tâm đến việc xây dựng chiến lược công ty hoặc có chỉ nằm trong “đầu” người chủ doanh nghiệp, thậm chí nhiều doanh nghiệp cứ ra “cuộc chơi” mà không xác định được cho mình một chiến lược. Nguyên nhân chính là do chưa nhận thức rõ vai trò của chiến lược hoặc “mày mò” không ra cách thức xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp.

Vấn đề không phải là chỉ có doanh nghiệp lớn hoặc đa quốc gia mới cần xây dựng chiến lược còn các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không cần, xác định như vậy sẽ rất nguy hại đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trước khi ra kinh doanh phải hiểu được chúng ta muốn đi đâu, làm gì để tạo lợi thế cạnh tranh… Sự hiện diện của chiến lược doanh nghiệp không còn phải là mong muốn có hay không một chiến lược bài bản mà nó phụ thuộc vào việc nhận thức về vai trò của chiến lược cũng như kiến thức về khoa học chiến lược của các nhà quản trị doanh nghiệp. Một câu hỏi được đặt ra với không ít các nhà quản trị hiện nay là “Chiến lược doanh nghiệp, tại sao lại cần thiết?”

Tác giả Mintzberg (1987) đã đưa ra bốn lý do cơ bản để cấp quản trị doanh nghiệp hiểu rõ hơn vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp:

  1. Xác lập định hướng dài hạn cho doanh nghiệp
  2. Tập trung các nỗ lực của doanh nghiệp vào việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu mong muốn
  3. Xác định phương thức tổ chức và hành động định hướng các mục tiêu đặt ra.
  4. Xây dựng tính vững chắc và hài hòa của tổ chức.
  • Xác lập định hướng cho doanh nghiệp:

Để tạo được lợi thế cạnh tranh bền vững, tồn tại trong môi trường cạnh tranh phẳng như hiện nay, việc xác lập định hướng cho doanh nghiệp là điều tất yếu phải thực hiện. Định hướng doanh nghiệp phải được xây dựng dựa trên các yếu tố như: Môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu và môi trường nội bộ của doanh nghiệp.

Theo M. Porter (Cha đẻ của chiến lược) quan niệm về chiến lược ở đây không đơn thuần chỉ là thực hành hiệu quả. Thực hành chiến lược không thể thu hẹp về hiệu quả tác nghiệp, mà vấn đề cơ bản của chiến lược là “nghĩ cho sâu” và “nhìn cho thấu”. Tính ngẫu nhiên mà chúng ta thường quan niệm là sự “may mắn” chỉ là thứ yếu. “Làm đúng việc” (do the right things) có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với “làm việc đúng” (do things right).

  • Tập trung các nỗ lực của doanh nghiệp

Có nhiều doanh nghiệp đầu tư khá nhiều công sức và tiền bạc cho chiến lược nhưng lại “bị cuốn” vào công tác điều hành mà không rà soát xem có đi đúng hướng hay không, và khi quay đầu lại thì là “đại dương”!

Việc thực thi chiến lược và đánh giá cập nhật liên tục theo xu hướng thị trường, hành vi khách hàng quyết định sự thành bại khá lớn trong doanh nghiệp, thời hiện đại qua rồi tư duy “hữu xạ tự nhiên hương” “làm ra sản phẩm tốt thì kiểu gì không bán được”!.

Chiến lược sẽ giúp cho các yếu tố nội lực của doanh nghiệp và sử dụng các nguồn lực một cách tập trung, hiệu quả. Trên cơ sở định hướng đề ra, các chính sách hợp lý đối với một doanh nghiệp là xác định được cái mà mỗi thành viên trong tổ chức cần phải làm và cách thức làm việc kết hợp để đạt được hiệu quả cao nhất.

  • Xác định phương thức tổ chức:

Để thực thi chiến lược cần phải có các chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa chiến lược, từ đó tổ chức xác định được phương hướng phát triển.

Hoạt động của doanh nghiệp là một thể thống nhất mang tính tập thể, do vậy chiến lược là cần thiết để xác định cách thức tổ chức liên kết các hoạt động, các thành viên trong tổ chức hiểu được mình đi đâu và được cái gì.

Hơn thế nữa, chiến lược không chỉ nhằm định hướng mọi hoạt động của các thành viên trong doanh nghiệp vào các mục tiêu đã định mà cần phải tạo cho tổ chức một giá trị khác biệt, tạo lập các giá trị bền vững.

  • Xây dựng tính vững chắc và hài hòa của tổ chức:

Thực thi chiến lược cần phải linh động và luôn đánh giá cập nhật theo từng ngành nghề đặc thù. Từ chiến lược sẽ giúp cho doanh nghiệp xây dựng được tính vững chắc và hài hòa trong tổ chức.

Một tổ chức được xây dựng phải dựa vào chiến lược mong muốn gì, khi đó tổ chức xây dựng ra mới đáp ứng cho chiến lược đã hoạch định.

Cần hiểu rõ, hiểu đúng và đủ theo đúng phương pháp khoa học và trải nghiệm kinh doanh thì câu hỏi Chiến lược doanh nghiệp, tại sao lại cần thiết? Sẽ là lời giải phù hợp.

Chuyên gia Gmarks Vietnam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN