QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỦY THÁC

* Bạn muốn đầu tư cho tương lai mang lại thu nhập ổn định và bảo toàn vốn?
* Bạn muốn đầu tư để đảm bảo tài chính về lâu dài?
* Bạn muốn đầu tư vào các dự án tiềm năng tạo ra tăng trưởng vốn và lợi nhuận cao trong dài hạn?
* Bạn muốn đầu tư nhưng chưa hiểu biết về lĩnh vực và thị trường đầu tư?
* Bạn đã đầu tư nhưng mong muốn đa dạng hóa hình thức & danh mục đầu tư?

GMarks Vietnam cung cấp cho Quý khách các lựa chọn đầu tư đa dạng đáp ứng mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn/ góp vốn linh hoạt. Chúng tôi giúp Quý khách tiếp cận các cơ hội đầu tư tốt nhất từ việc đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, M&A vào các doanh nghiệp, các dự án, ý tưởng kinh doanh mới và các khoản đầu tư khác.

Với dịch vụ này, tài sản của Quý khách sẽ được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng và tăng trưởng vốn dài hạn. Chúng tôi nhắm đến phục vụ cho các cá nhân, người nỗi tiếng có chiến lược đầu tư dài hạn, mong muốn đảm bảo tài chính về lâu dài với nhiều hình thức ủy thác đầu tư chia sẽ rủi ro hoặc lợi tức cố định.

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của Quý khách. Chúng tôi sẽ cùng thảo luận, phân tích, trình bày chiến lược đầu tư, cam kết lợi nhuận kỳ vọng phù hợp với nhu cầu cụ thể, riêng biệt của từng người.

Tư vấn M&A

Các dịch vụ được cung cấp sẽ giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện các bước trong giao dịch M&A một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm

Tư vấn phát triển ý tưởng kinh doanh và vận hành theo mô hình B.O.T

Thiết kế ý tưởng kinh doanh và hiệu chỉnh trên cơ sở xem xét cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thế mạnh, cũng như phù hợp với hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn phát triển dự án theo mô hình chuỗi và nhượng quyền

Củng cố mô hình kinh doanh, rà soát và hoàn chỉnh hệ thống quản lý và xây dựng nền tảng vận hành quy chuẩn cần thiết để đón đầu và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững.

Xem thêm

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam & đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Tư vấn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp để liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.

Xem thêm