Thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất

Thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất quy định như thế nào?

Trong quá trình làm việc, bất kỳ cán bộ, công chức nào cũng sẽ được nghỉ phép năm theo quy định. Trong một số trường hợp nếu các cán bộ, công chức không sử dụng hết ngày phép thì sẽ được thanh toán tiền theo quy định. Các chế độ thanh toán tiền phép hàng năm cho cán bộ, công chức được quy định chi tiết tại thông tư 141/2011/TT-BTC. Vậy chế độ thanh toán này sẽ được thực hiện như thế nào? Hôm nay, GMarks Vietnam sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết qua thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất nhé.

Phạm vi áp dụng thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất

Về việc thanh toán chế độ nghỉ phép năm của cán bộ, công chức được quy định tại thông tư 141/2011/TT-BTC. Thông tư này chính là công văn quy định chế độ thanh toán tiền phép hàng năm cho các đối tượng sau:

 • Cán bộ
 • Công chức
 • Viên chức
 • Lao động hợp đồng

Các đối tượng này là người làm việc trong các cơ quan có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp. Cụ thể như sau:

 • Cơ quan nhà nước
 • Đơn vị sự nghiệp công lập
 • Tổ chức chính trị – xã hội
 • Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp
 • Tổ chức xã hội
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Theo công văn 141 về chế độ nghỉ phép, cán bộ, công chức sẽ được thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm gồm các khoản sau:

 • Tiền phương tiện đi lại, phụ cấp đi đường khi nghỉ phép năm.
 • Tiền lương, tiền bồi dưỡng cho các ngày phép năm chưa nghỉ hết.

Chi tiết đối tượng áp dụng thông tư 141 về chế độ nghỉ phép

Theo thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất, đối tượng nào sẽ được thanh toán lại tiền phép năm? Đây là thắc mắc của rất nhiều cán bộ, công chức. Sau đây, chúng tôi sẽ giúp các bạn có câu trả lời chính xác nhất. Danh sách các đối tượng được thanh toán chế độ nghỉ phép năm bao gồm:

Đối tượng được thanh toán chi phí đi lại, phụ cấp đi đường khi nghỉ phép năm

Theo công văn 141 về chế độ nghỉ phép, các đối tượng được thanh toán tiền đi lại, phụ cấp đi đường khi nghỉ phép năm bao gồm:

 • Cán bộ, công chức đang công tác tạo các vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo. Các khu vực này có hệ số phụ cấp theo khu vực từ 0,5 trở lên. Cán bộ, công chức có đủ điều kiện để nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật lao động. Cán bộ, công chức đã được thủ trưởng của cơ quan, đơn vị cấp giấy cho nghỉ phép năm để về thăm gia đình, quê quán.
 • Cán bộ, công chức đang công tác tại các khu vực còn lại. Các đối tượng này đã đủ điều kiện để nghỉ phép hàng năm. Cán bộ, công chức đã được thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đang công tác cấp giấy đồng ý cho nghỉ phép năm để thăm vợ (chồng), con, bố mẹ cả bên chồng hoặc bên vợ khi các đối tượng này bị ốm đau hoặc chết.

Đối tượng được thanh toán tiền do chưa nghỉ hết số ngày phép hàng năm

Mỗi cán bộ, công chức đều có ngày nghỉ phép năm khi đủ điều kiện. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều sử dụng hết các ngày phép này. Vẫn có rất nhiều cán bộ, công chức không sử dụng hoặc còn dư một số ngày phép năm. Trong trường hợp này, theo quy định của chế độ nghỉ phép của viên chức, cán bộ sẽ được thanh toán tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng. Các đối tượng được thanh toán tiền theo thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất bao gồm:

Trường hợp được thanh toán tiền lương

Đối với các trường hợp sau đây, cán bộ, công chức sẽ được thanh toán tiền lương cho các ngày phép chưa nghỉ:

 • Tạm hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 • Hết hạn hợp đồng lao động.
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng lao động.
 • Bị mất việc do cơ cấu công nghệ bị thay đổi.
 • Bị sa thải.
 • Cán bộ, công chức nghỉ hưu.
 • Cán bộ, công chức đã chết.

Trường hợp được thanh toán tiền bồi dưỡng

Trường hợp do yêu cầu công việc mà các cán bộ, công chức không thể nghỉ phép thì sẽ được thanh toán tiền bồi dưỡng. Các đối tượng được nhận tiền bồi dưỡng bao gồm:

Cán bộ, công chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị và có đủ điều kiện để nghỉ phép năm. Trường hợp này cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải sắp xếp công việc và thời gian để cán bộ, công chức được nghỉ phép theo đúng quy định. Trong trường hợp vì tính chất công việc mà cán bộ, công chức không thể nghỉ phép hoặc nghỉ không đủ số ngày phép năm thì cơ quan, đơn vị phải chi trả tiền bồi dưỡng cho những ngày phép chưa nghỉ.

Trường hợp cán bộ, công chức đã được cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian nghỉ phép đúng quy định. Tuy nhiên cán bộ, công chức không có nhi cầu nghỉ. Trường hợp này cán bộ, công chức sẽ không được thanh toán tiền bồ dưỡng cho những ngày phép chưa nghỉ.

Chế độ thanh toán tiền đi lại, phụ cấp khi nghỉ phép hàng năm

Thanh toán chế độ nghỉ phép năm cho cán bộ, công chức được thực hiện như thế nào? Theo thông tư 141/2011/TT-BTC, thanh toán tiền đi lại và phụ cấp khi nghỉ phép hàng năm cho cán bộ, công chức như sau:

Nội dung chi tiền và mức thanh toán

Về nội dung chi:

 • Người nghỉ phép năm sẽ được thanh toán phụ cấp đi đường và tiền phương tiện di chuyển.
 • Tiền phương tiện đi lại bao gồm: tiền phương tiện chiều đi và chiều về. Các phương tiện di chuyển được thanh toán gồm: tàu, xe (trừ máy bay).

Mức thanh toán theo thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất:

Thanh toán theo giá ghi tại vé hoặc hóa đơn mua vé. Giá vé được thanh toán không bao gồm các dịch vụ kèm theo. Nếu cán bộ, công chức nghỉ phép bằng máy bay. Vậy mức thanh toán được áp dụng tương đương với giá cước khi di chuyển bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy phù hợp với tuyến đường nghỉ phép.

Trường hợp người nghỉ phép di chuyển tự túc bằng phương tiện cá nhân. Số tiền thanh toán sẽ được tính theo số ki-lo-met thực tế. Giá tiền tương đương với mức vận tải phổ biến của phương tiện công cộng tại địa phương. Số tiền này không vượt quá mức khoán tiền tự túc khi đi công tác.

Nếu cán bộ, công chức kết hợp nghỉ phép thăm người thân và đi công tác. Vậy sẽ chỉ được thanh toán tiền phụ cấp đi đường. Tiền tàu xe nghỉ phép sẽ không được thanh toán do số tiền này đã nằm trong công tác phí. Mức tiền này đã dược quy định rất kỹ tại chế độ nghỉ phép năm 2017.

Điều kiện, thời hạn và thủ tục thanh toán tiền đi lại

Điều kiện cùng thời hạn thanh toán:

 • Tiền phong tiện di chuyển khi nghỉ phép năm sẽ chỉ được thanh toán 1 lần/năm.
 • Lần nghỉ phép của năm nào sẽ được thanh toán phí đi lại trong năm đó.

Các loại giấy tờ cần thiết để hoàn thành thủ tục thanh toán:

 • Giấy nghỉ phép đã được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức xác nhận.
 • Xác nhận của chính quyền địa phương đối với trường hợp có thân nhân đau ốm hoặc chết.

Chế độ thanh toán tiền lương, tiền bồi dưỡng cho người chưa nghỉ hết phép năm

Đối với các trường hợp không nghỉ hoặc nghỉ chưa hết phép năm, chế độ thanh toán tiền lương, tiền bồi dưỡng được thực hiện như sau:

Điều kiện thanh toán theo thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất

Các trường hợp đủ điều kiện thanh toán được quy định tại điều Điều 10 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ. Theo thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất, các chứng từ cần thiết để thanh toán bao gồm:

 • Giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự.
 • Hợp đồng lao động.
 • Quyết định nghỉ hưu.
 • Giấy báo tử.
 • Xác nhận đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị.
 • Xác nhận bị sa thải, mất việc làm.

Mức thanh toán và cách chi trả

Thanh toán tiền lương cho các trường hợp tại Điều 10 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ:

 • Thủ trưởng của cơ quan sẽ quyết định ci trả lương cho những ngày phép cán bộ, công chức chưa nghỉ. Mức lương được tính theo ngạch bậc, theo chức vụ và một số khoản phụ cấp khác.
 • Việc chi trả tiền lương này sẽ được thực hiện chậm nhất là 01 tháng từ khi cán bộ, công chức đã nghỉ việc.

Trường hợp không thể nghỉ phép do tính chất công việc:

 • Thủ trưởng cơ quan quyết định chi trả tiền bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết phép năm. Mức bồi dưỡng sẽ căn cứ vào nguồn kinh phí của cơ quan và tổng số ngày chưa nghỉ phép.
 • Mức bồi dưỡng tối đa không được vượt quá tiền lương làm thêm giờ vào thứ 7, chủ nhật.
 • Thời gian chỉ trả: 1 lần/ năm.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ phép mới nhất. Hy vọng bài viết này của GMarks Vietnam sẽ giúp quý bạn đọc hiểu thêm về thanh toán chế độ nghỉ phép năm. Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nhé.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
GMARKS VIETNAM
Hotline : +84 903 997 656
Địa chỉ : 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN