Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên 2020 gồm những gì?

Với bất kỳ người lao động nữ nào, chế độ thai sản luôn là vấn đề đáng quan tâm và vô cùng thiết thực. Tuy nhiên, đối với người lao động là giáo viên, bởi đặc thù ngành và tính chất công việc nên những quy định liên quan đến chế độ này cũng có đôi chút khác biệt. Để bạn có cái nhìn đầy đủ và rõ ràng hơn về chế độ nghỉ thai sản của giáo viên, đội ngũ GMarks Vietnam thực hiện bài viết dưới đây dựa trên những thông tin luật định mới nhất 2020.

Điều kiện giáo viên được hưởng chế độ nghỉ thai sản

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về các trường hợp được hưởng chế độ thai sản. Theo đó, giáo viên được hưởng chế nghỉ thai sản khi:

 • Mang thai
 • Sinh con
 • Mang thai hộ và nhờ mang thai hộ
 • Nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi
 • Đặt vòng tránh thai, triệt sản
 • Có vợ sinh con

Đồng thời, cũng theo khoản 2, 3, 4 Điều này. Giáo viên phải thỏa mãn điều kiện đóng bảo hiểm xã hội theo đúng thời gian quy định. Cụ thể như sau:

 • Trường hợp giáo viên nữ sinh con, mang thai hộ và nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Thì trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên.
 • Trường hợp giáo viên nữ sinh con phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên thì trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên.
chế độ nghỉ thai sản của giáo viên
Chế độ thai sản cho giáo viên

Ngoài ra, trường hợp giáo viên đủ tất cả các điều kiện trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng ché độ thai sản theo quy định.

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên là bao lâu?

Thời gian hưởng chế độ thai sản của giáo viên được căn cứ theo Điều 32, 33, 34, 35, 36, 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Thời gian nghỉ luật định tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên khi khám thai

Giáo viên nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, một lần 01 ngày. Trường hợp giáo viên ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ mỗi lần 02 ngày.

chế độ nghỉ thai sản của giáo viên
Chế độ thai sản của giáo viên

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Giáo viên nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 • Tối đa 10 ngày đối với thai dưới 05 tuần tuổi;
 • Tối đa 20 ngày đối với thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • Tối đa 40 ngày đối với thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • Tối đa 50 ngày đối với thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên khi sinh con

Trong thời gian trước và sau khi sinh con, giáo viên nữ sinh được hưởng chế độ nghỉ thai sản 06 tháng. Trường hợp giáo viên nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai, mỗi con thêm 01 tháng.

Đối với giáo viên nam đang đóng bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, thời gian nghỉ chỉ được áp dụng trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh. Cụ thể:

 • 05 ngày làm việc;
 • 07 ngày làm việc trong trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • 10 ngày làm việc trong trường hợp sinh đôi. Từ sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 • 14 ngày làm việc trong trường hợp sinh đôi trở lên và phải phẫu thuật.
chế độ nghỉ thai sản của giáo viên
Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên khi mang thai hộ và nhờ mang thai hộ

Trường hợp giáo viên nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. Và chế độ khi sinh con cho đến khi giao đứa trẻ cho người nhờ mang thai hộ nhưng không được vượt quá thời gian luật định. Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên khi nhận nuôi con nuôi

Giáo viên nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ đều đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chỉ một trong hai cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Giáo viên hưởng chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định cụ thể tại Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:
 • Tối đa 07 ngày trong trường hợp đặt vòng tránh thai;
 • Tối đa 15 ngày trong trường hợp thực hiện biện pháp triệt sản

Các khoản được nhận khi hưởng chế độ thai sản của giáo viên

Phụ cấp ưu đãi ngành

Căn cứ vào Điều 139, 168 Bộ luật Lao động 2019, theo đó giáo viên được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì không được trả lương, trừ trường hợp giáo viên xin đi làm trước thời hạn. Nhưng bên cạnh đó, giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành nhà giáo trừ trường hợp nghỉ thai sản vượt quá thời hạn quy định hoặc giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Điều này được quy định cụ thể tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC và Khoản 3 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Trợ cấp một lần

Khi giáo viên sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được bảo hiểm xã hội trợ cấp một lần. Mức trợ cấp cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng giáo viên sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp trong gia đình chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì khi vợ sinh con cũng được hưởng trợ cấp một lần.

Trước đây, chế độ thai sản 2018 cho giáo viên áp dụng mức lương cơ sở cao nhất là 1.390.000 VNĐ/tháng. Từ 01/07/2019 đến ngày 30/6/2020, mức lương cơ sở được nâng lên 1.490.000 VNĐ/tháng. Cho đến Nghị quyết mới nhất 86/2019/QH14, mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2020 là 1.600.000 VNĐ/tháng. Như vậy, mức trợ cấp một lần mới nhất được áp dụng từ ngày 1/7/2020 trở đi là 3.200.000 VNĐ.

Chế độ nghỉ thai sản

Tương tự như người lao động khác, mức hưởng chế độ thai sản cho giáo viên được tính như sau:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp đóng chưa đủ 06 tháng thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;
 • Mức hưởng một ngày đối với trường hợp khám thai, giám viên nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng này bằng 30% mức lương cơ sở. Theo đó, giáo viên được hưởng 480.000 VNĐ/ngày tính theo mức lương cơ sở mới nhất 2020.

chế độ nghỉ thai sản của giáo viên
Chế độ thai sản đối với giáo viên

Chế độ nghỉ thai sản đối với giáo viên trùng kỳ nghỉ hè

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-Co thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo định của pháp luật được coi là thời gian làm việc của người lao động. Mặt khác, theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) thì thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và một số ngày nghỉ khác. Như vậy, nếu giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với kỳ nghỉ hè. Thì sẽ được Nhà trường bố trí nghỉ bù cho thời gian nghỉ hằng năm. Trường hợp không bố trí được thì sẽ thanh toán bằng tiền theo Điều 114 Bộ luật Lao động.

chế độ nghỉ thai sản của giáo viên
Chế độ nghỉ thai sản đối với giáo viên

Đơn xin nghỉ chế độ thai sản của giáo viên

Đơn xin nghỉ chế độ thai sản đối với giáo viên thường có những nội dung cơ bản sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi:

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …
 • Ban Giám hiệu Trường …

Tôi tên là: …

Sinh ngày: …/…/…

Đang công tác tại: …

Hiện nay tôi đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh con theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép quý cấp lãnh đạo cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo luật định.

Thời gian xin nghỉ từ ngày … đến hết ngày … .

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết trở lại làm việc và chấp hành đúng quy định của ngành, của nhà trường.

Kính mong quý cấp lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ thông tin tổng hợp về chế độ nghỉ thai sản của giáo viên. Kèm theo đó là mẫu đơn xin nghỉ chi tiết. Hy vọng bài viết của GMarks Vietnam cung cấp đầy đủ thông tin độc giả muốn tìm kiếm. Đừng bỏ qua các bài viết khác của chúng tôi trong chuyên mục tin tức nhé

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :
GMARKS VIETNAM
Hotline : +84 903 997 656
Địa chỉ : 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
gmarkscorp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN