Hướng dẫn hoàn thành thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản chi tiết 2020

Là một trong những chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc dành cho người lao động, chế độ thai sản không chỉ đảm bảo quyền lợi của lao động nữ mà còn góp phần giảm thiểu gánh nặng gia đình cũng như đảm bảo quyền được chăm sóc của trẻ em. Hầu hết người lao động đều nhận thức được sự cần thiết này của chế độ thai sản. Tuy nhiên, trình tự thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản như thế nào vẫn là vấn đề phức tạp với nhiều người lao động. Vì vậy, đội ngũ GMarks Vietnam sẽ làm rõ các quy định liên quan qua bài viết dưới đây.

Trình tự thủ tục hưởng chế độ thai sản

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

 • Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội: Nộp hồ sơ theo quy định cho đơn vị sử dụng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.
 • Đối với người lao động trong thời gian bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con: Nộp hồ sơ theo quy định; xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện nơi cư trú. Trường hợp không trực tiếp đến nhận trợ cấp bằng tiền mặt thì lập giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận và tập hợp hồ sơ

 • Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ từ người lao động
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải thực hiện thủ tục làm chế độ thai sản cho nhân viên. Bao gồm lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận, tiến hàng xét duyện trợ cấp. Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ đơn vị sử dụng lao động; 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động – cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo kết quả xét duyệt và thực hiện thủ tục thanh toán chế độ thai sản cho người lao động.

hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Thủ tục thanh toán chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội

Phía người lao động

Đối với người đi khám thai; sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; thực hiện biện pháp tránh thai:

 • Bản sao Giấy ra viện; Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện nếu có (nếu điều trị nội trú)
 • Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; hoặc bản sao Giấy ra viện có chỉ định cho nghỉ thêm (nếu điều trị ngoại trú)
hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Đối với lao động nữ sinh con:

 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khia sinh hoặc bản sao Giất chứng sinh
 • Trường hợp con chết sau khi sinh: Bản sao Giấy khai sinh/ Trích lục khai sinh/ bản sao Giấy chứng sinh, bản sao Giấy chứng tử/ Trích lục khai tử/ bản sao Giấy báo tử; trường hợp chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao/ tóm tắt hồ sơ bệnh án/ Giấy ra viện của người sinh con
 • Trường hợp người mẹ hoặc người mang thai hộ chết sau khi sinh con: Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người mẹ hoặc của người mang thai hộ
 • Trường hợp người lao động sau khi sinh hoặc nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con: Bản chính Biên bản giám định y khoa
 • Trường hợp mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai: Bản sao Giấy ra viện/ tóm tắt hồ sơ bệnh án (nếu điều trị nội trú); Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (nếu điều trị ngoại trú); Bản chính Biên bản Giám định y khoa (nếu phải giám định y khoa)
 • Trường hợp mang thai hộ sinh con hoặc nhờ mang thai hộ nhận con: Bản sao thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.

Đối với người nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi:

 • Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Đối với lao động nam hoặc chồng của người mang thai hộ:

 • Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bnar sao giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con;
 • Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà Giấy chứng sinh không thể hiện: Giấy tờ của cơ sở khám chữa bệnh

Đối với lao động nam hoặc chồng của người nhờ mang thai hộ:

 • Bản sao Giấy chứng sinh/ bản sao Giấy khai sinh/ trích lục khai sinh của con.
hồ sơ hưởng chế độ thai sản
Hồ sơ làm chế độ thai sản

Phía đơn vị sử dụng lao động

 • Bản chính Danh sách 01B-HSB

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Quy định thủ tục hưởng chế độ thai sản dưới đây áp dụng đối với người lao động sinh con, nhận con, nhận nuôi đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi. Kể cả trường hợp sinh con, nhận nuôi trong thời gian đang đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị sử dụng lao động và nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan bản hiểm xã hội.

Đối với người lao động sinh con, nhận con

 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh/ Bản sao Giấy chứng sinh
 • Trường hợp con chết sau khi sinh: Bản sao Giấy khai sinh/ trích lục khai sinh/ bản sao Giấy chứng sinh, bản sao Giấy chứng tử/ trích lục khai tử/ bản sao Giấy báo tử; trường hợp chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hồ sơ bệnh án/ tóm tắt hồ sơ bệnh án/ bản sao Giấy ra viện của người sinh con.
 • Trường hợp người lao động chết sau khi sinh con: bản sao Giấy chứng tử/ trích lục khai tử
 • Trường hợp người lao động sau khi sinh hoặc nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con: bản chính Biên bản Giám định y khoa
 • Trường hợp mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai: Bản sao Giấy ra việc hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án (nếu điều trị nội trú); Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (nếu điều trị ngoại trú); Bản chính Biên bản giám định y khoa (nếu phải giám định y khoa); Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
 • Trường hợp mang thai hộ sinh con hoặc nhờ mang thai hộ nhận con: Bản sao thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ
 • Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa: Bản chính hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; Bảng kê các nội dung giám định của cơ sở giám định y khoa

Đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

 • Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
thu tuc huong che do thai san
Thủ tục hoàn thành hồ sơ chế độ thai sản

Đơn xin hưởng chế độ thai sản (theo mẫu)

Đơn xin hưởng chế độ thai sản theo mẫu số 11B-HSB được ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-BHXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện/ quận …

Họ tên: …, số sổ Bảo hiểm xã hội: …

số CMND … cấp ngày … tháng … năm … tại …

Hiện cư trú tại: …

Số điện thoại: …

Có thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội là … năm … tháng.

Nghỉ việc, không đóng BHXH từ tháng … năm …

Sinh con/ Nhận nuôi con nuôi ngày …

Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền trợ cấp vào tài khoản cá nhân của tôi như sau:

Chủ tài khoản: …, Số tài khoản: …, mở tại Ngân hàng      , chi nhánh … (1)./.

…………., ngày ……. tháng ….. năm …..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

hồ sơ hưởng chế thai sản
Đơn xin hưởng chế độ thai sản

Ghi chú: (1) Trường hợp yêu cầu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin. Nếu không thì gạch chéo.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách hoàn thành hồ sơ chế độ thai sản chuẩn xác và chi tiết nhất. Hy vọng bài viết đã mang lại thông tin hữu ích cho các bà mẹ. Cùng đón đọc các bài viết khác của chúng tôi tại chuyên mục tin tức của trang GMarks Vietnam nhé.

Mọi chi tiết xin liên hệ :
GMARKS VIETNAM
Hotline : +84 903 997 656
Địa chỉ : 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
gmarkscorp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN