TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM & ĐẦU TƯ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

1. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gồm:
– Đầu tư nước ngoài bằng cách thành lâp tổ chức kinh tế: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài.
– Đầu tư nước ngoài bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam.
 
Khi muốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, rất cần thiết để tìm được một đơn vị tư vấn với đầy đủ chức năng. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu & cần được tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, GMarks Vietnam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ gồm:
– Tư vấn lựa chọn hình thứ đầu tư nước ngoài: Tư vấn các loại hình công ty để góp vốn phù hợp với mục đích và khả năng của nhà đầu tư.
– Tư vấn pháp lý: Xin giấy phép đầu tư, thành lập pháp nhân, hướng dẫn thủ tục xin cấp phép,…
– Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam: Nghiên cứu, xem xét các hồ sơ do khách hàng cung cấp tại Việt Nam, soạn thảo hồ sơ đầu tư nước ngoài, đại diện cho nhà đầu tư thực hiện thủ tục nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin phê duyệt chủ chương đầu tư.
– Tư vấn lập kế hoạch dự án đầu tư, dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư.
– Triển khai nghiên cứu thị trường, thực hiện báo cáo điều tra tiền khả thi.
– Tư vấn cho nhà đầu tư, dự án đầu tư trong lựa chọn địa điểm đầu tư, đối tác thực hiện.
– Hỗ trợ các nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, đồng thời đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn
– Đồng hành thực thi triển khai dự án đầu tư trên cơ sở cam kết thành công.
 
2. Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài
GMarks Vietnam hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm các cơ hội đầu tư ra nước ngoài thông qua chuyển vốn, mua lại một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh ở nước ngoài để tham gia quản lý & thực hiện hoạt dộng đầu tư kinh doanh tại nước ngoài nhằm  khai thác, phát triển, mở rộng thị trường, tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa & dịch vụ. Chúng tôi tư vấn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp để liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.
 
Với kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài của GMarks Vietnam có thể giúp khách hàng:
– Đánh giá khả năng đầu tư ra nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của quốc gia tiếp nhận vốn đầu tư.
– Tư vấn các điều kiện, hình thức, thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
– Hướng dẫn & hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
– Tư vấn hỗ trợ chứng minh năng lực của nhà đầu tư.
– Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của phát luật quốc gia tiếp nhận đầu tư.
– Tư vấn cách thức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục báo cáo đầu tư, chuyển lợi nhuận về Việt Nam.

Tư vấn M&A

Các dịch vụ được cung cấp sẽ giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện các bước trong giao dịch M&A một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm

Quản lý đầu tư ủy thác

Cung cấp cho Quý khách những lựa chọn đầu tư đa dạng đáp ứng mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn hoặc góp vốn linh hoạt.

Xem thêm

Tư vấn phát triển ý tưởng kinh doanh và vận hành theo mô hình B.O.T

Thiết kế ý tưởng kinh doanh và hiệu chỉnh trên cơ sở xem xét cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thế mạnh, cũng như phù hợp với hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn phát triển dự án theo mô hình chuỗi và nhượng quyền

Củng cố mô hình kinh doanh, rà soát và hoàn chỉnh hệ thống quản lý và xây dựng nền tảng vận hành quy chuẩn cần thiết để đón đầu và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững.

Xem thêm