TƯ VẤN & KẾT NỐI ĐẦU TƯ ĐA LĨNH VỰC

Mạng lưới kết nối của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp, các dự án M&A, dự án BĐS, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, chính phủ có thể giúp bạn tiếp cận được các dự án khả thi, có hiệu quả cao và hoàn thành thỏa thuận mua bán, đầu tư. Kinh nghiệm của chúng tôi cho phép việc thẩm định, chọn lựa dự án phù hợp được nhanh chóng, suôn sẽ.

Tư vấn M&A

 

Các dịch vụ được cung cấp sẽ giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện các bước trong giao dịch M&A một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm

Quản lý đầu tư ủy thác

 

Cung cấp cho Quý khách những lựa chọn đầu tư đa dạng đáp ứng mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn hoặc góp vốn linh hoạt.

Xem thêm

Tư vấn phát triển ý tưởng kinh doanh
và vận hành theo mô hình B.O.T

Thiết kế ý tưởng kinh doanh và hiệu chỉnh trên cơ sở xem xét cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thế mạnh, cũng như phù hợp với hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn phát triển dự án theo mô hình
chuỗi và nhượng quyền

 

Củng cố mô hình kinh doanh, rà soát và hoàn chỉnh hệ thống quản lý và xây dựng nền tảng vận hành quy chuẩn cần thiết để đón đầu và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững.

Xem thêm

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào
Việt Nam & đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

 

Tư vấn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp để liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.

Xem thêm