TƯ VẤN & KẾT NỐI NGUỒN VỐN ĐA KÊNH

Đến với GMarks Việt Nam, mọi doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn đều có thể nắm bắt cơ hội để đảm bảo nguồn vốn cho việc phát triển doanh nghiệp của mình. Mạng lưới và các đối tác của chúng tôi từ thị trường vốn chính thống đến thị trường vốn điện tử cho phép tiếp cận một loạt các nguồn vốn linh hoạt và mạnh mẽ.

Tư vấn quản lý dòng tiền tốt và
hiệu quả cho doanh nghiệp

Bằng cách tập trung vào các đòn bẩy quan trọng của quản lý vốn lưu động hiệu quả, giúp doanh nghiệp tạo ra tiền mặt để cải thiện thu nhập và thúc đẩy đầu tư mới.

Xem thêm

Tư vấn thẩm định dự án, lập hồ sơ
và kết nối vay vốn hay huy động vốn

Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tăng vốn tăng trưởng và kết nối được nguồn vốn một cách hiệu quả đảm bảo các nguồn lực phù hợp cho tăng trưởng.

Xem thêm

Tư vấn M&A, IPO, ICO, STO,…

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng huy động được nguồn vốn và đàm phán các điều khoản tài chính thỏa mãn cả khách hàng và tổ chức tài chính.

Xem thêm