TƯ VẤN M&A

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thị phần & chiếm lĩnh thị trường, GMarks Vietnam tư vấn mua bán sáp nhập cho các doanh nghiệp nước ngoài mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực phân phối, bất động sản và sản xuất. Dù với bất kỳ mục đích nào thì cả bên bán và bên mua cần phải tìm được tiếng nói chung trong giao dịch và đạt được mức giá phù hợp với kỳ vọng của mình.

Các dịch vụ được cung cấp sẽ giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện các bước trong giao dịch M&A một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Các nội dung thực hiện dịch vụ gồm:
– Tư vấn hỗ trợ trong giao dịch M&A: Trình tự, thủ tục để tiến hành giao dịch và các vấn đề pháp lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Thực hiện hoạt động thẩm tra chuyên sâu (Due Diligence) cho các đối M&A là hoạt động, tài sản của doanh nghiệp liên quan đến giao dịch M&A.
– Tư vấn lập hồ sơ: Information Memorandum (IM), Teaser, Mô hình tài chính, Báo cáo phân tích và định giá
– Tư vấn hỗ trợ toàn diện trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp trước và sau M&A
– Tổ chức & hỗ trợ cho các giao dịch bán, mua và cầm cố cổ phần trong các công ty bao gồm cả các giao dịch có sự tham gia của nước ngoài.
– Tư vấn định giá kêu gọi đầu tư cho bên bán. Thực hiện rà soát, thẩm định giá theo yêu cầu của bên mua.

Quản lý đầu tư ủy thác

Cung cấp cho Quý khách những lựa chọn đầu tư đa dạng đáp ứng mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn hoặc góp vốn linh hoạt.

Xem thêm

Tư vấn phát triển ý tưởng kinh doanh và vận hành theo mô hình B.O.T

Thiết kế ý tưởng kinh doanh và hiệu chỉnh trên cơ sở xem xét cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thế mạnh, cũng như phù hợp với hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn phát triển dự án theo mô hình chuỗi và nhượng quyền

Củng cố mô hình kinh doanh, rà soát và hoàn chỉnh hệ thống quản lý và xây dựng nền tảng vận hành quy chuẩn cần thiết để đón đầu và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững.

Xem thêm

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam & đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Tư vấn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp để liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.

Xem thêm