TƯ VẤN M&A, IPO, ICO, STO,…

Giải pháp của GMarks Vietnam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng huy động được vốn và đàm phán các điều khoản tài chính thỏa mãn cả khách hàng và tổ chức tài chính. Cho dù doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác chiến lược hoặc đối tác tài chính, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tìm được nguồn tài trợ vốn tăng trưởng phù hợp nhằm hạn chế sự pha loãng quyền sở hữu của doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đảm bảo rằng các khách hàng không bị từ bỏ quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của họ cho các nhà đầu tư bên ngoài vì mục đích hỗ trợ tăng trưởng. Chúng tôi giúp khách hàng chuyển đổi hoạt động kinh doanh lên thành những doanh nghiệp tăng trưởng mạnh với mức định giá cao hơn.

Việc huy động vốn qua các kênh thông thường hiện nay như vay vốn ngân hàng, phát hành cổ phiếu, huy động vốn trên thị trường chứng khoán sẽ gặp nhiều khó khăn và khó thực hiện do phải đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đặc biệt là các SME. GMarks Vietnam đưa ra giải pháp huy động vốn mới thông qua các công cụ số hóa tài sản phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp hơn, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, có chi phi phí thấp hơn do được quản lý bằng công nghệ và bỏ bớt các khâu trung gian.

Chúng tôi cũng có kết nối các với các sàn giao dịch tài sản số nhắm đến việc kết nối thị trường tài chính truyền thống và tiền điện tử, số hóa các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, BĐS. Chúng tôi kết nối gọi vốn qua công cụ gọi vốn qua STO (Security Token Offering), IEO (Initial Exchange Offering) và niêm yết số DIPO (digital initial public offering). GMarks Vietnam sẽ là cầu nối giữa SME và nhà đầu tư bằng cách cung cấp dịch vụ thẩm định Due Diligence và kết nối với các sàn giao dịch số. Hãy nắm bắt cơ hội và liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết.

Tư vấn quản lý dòng tiền tốt và hiệu quả cho doanh nghiệp

Bằng cách tập trung vào các đòn bẩy quan trọng của quản lý vốn lưu động hiệu quả, giúp doanh nghiệp tạo ra tiền mặt để cải thiện thu nhập và thúc đẩy đầu tư mới.

Xem thêm

Tư vấn thẩm định dự án, lập hồ sơ và kết nối vay vốn hay huy động vốn

Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tăng vốn tăng trưởng và kết nối được nguồn vốn một cách hiệu quả đảm bảo các nguồn lực phù hợp cho tăng trưởng.

Xem thêm