TƯ VẤN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THEO MÔ HÌNH CHUỖI & NHƯỢNG QUYỀN

– Bạn tự hào với sản phẩm và dịch vụ mà mình đã đầu tư, gầy dựng và muốn nhân rộng mô hình kinh doanh của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng?
– Bạn đã nghe nói tới nhượng quyền thương mại hoặc mô hình quản lý chuỗi và mong muốn xây dựng kinh doanh hiệu quả, bền vững theo các mô hình trên?
 
Để bắt đầu việc mở rộng quy mô kinh doanh một cách hiệu quả, mô hình quản lý chuỗi các cửa hàng/ điểm kinh doanh hoặc mô hình vận hành theo hình thức nhượng quyền (franchise) luôn là những lựa chọn hợp lý và hấp dẫn. Tuy nhiên, việc bắt tay vào xây dựng mô hình và triển khai kế hoạch điều chỉnh doanh nghiệp theo hướng phát triển này không hề đơn giản.
 
Để nhượng quyền thành công, mô hình kinh doanh của bạn cần được thiết lập, đã được chứng minh và dễ dàng nhân rộng. Trước khi bạn có thể nghĩ về việc mở rộng thông qua hệ thống nhượng quyền thương mại, bạn cần đảm bảo mọi thách thức và các vấn đề tiềm năng cụ thể trong ngành đã được khắc phục. Mô hình kinh doanh của bạn phải được thử và kiểm tra trước khi nhượng quyền. Nhưng đây không phải là thời gian để bạn thử các quy trình mới và chấp nhận rủi ro. 
 
Với phương pháp tiếp cận toàn diện cùng sự đồng hành suốt quá trình triển khai của đội ngũ chuyên gia GMarks Việt Nam, chúng tôi cùng bạn củng cố mô hình kinh doanh của doanh nghiệp bạn, rà soát và hoàn chỉnh hệ thống quản lý, củng cố chiến lược thương hiệu và xây dựng nền tảng vận hành quy chuẩn cần thiết để đón đầu và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững này. Các dịch vụ mà GMarks Vietnam cung cấp bao gồm:
 
Thiết kế mô hình quản lý chuỗi, nhượng quyền:
Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ đánh giá dịch vụ, hoạt động và mô hình kinh doanh hiện tại của bạn có thể được nhượng quyền hoặc mở rộng theo mô hình chuỗi hay không. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đề xuất và đưa ra các mô hình COCO, CODO, DODO phù hợp theo năng lực doanh nghiệp, đánh giá thị trường và tiềm năng tăng trưởng.
 
Chiến lược mở rộng nhượng quyền:
Chúng tôi sẽ xem xét các năng lực vốn có của thương hiệu và xây dựng lộ trình tăng trưởng với các mốc quan trọng sẽ giúp thương hiệu đạt được mục tiêu. Ngoài ra, dịch vụ tư vấn phát triển nhượng quyền của chúng tôi sẽ giúp đánh giá lại kế hoạch của quý khách cùng với đội ngũ nội bộ công ty để điều chỉnh, bổ sung các mấu chốt quan trọng cho sự tăng trưởng, mở rộng cả về mặt thương hiệu, kinh doanh, nguồn tài chính và hệ thống quản lý.
 
Hỗ trợ và đồng hành hướng đến vận hành hiệu quả:
Thành công của quản lý chuỗi và nhượng quyền thương mại của bạn phụ thuộc vào sự thành công của từng cửa hàng, của bên được nhượng quyền. Chìa khóa cho sự thành công này là sự hợp tác với đúng người, sự tham gia hỗ trợ, giám sát vận hành từ văn phòng trung tâm hoặc bên nhượng quyền. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp cho hoạt động của hệ thống được thực thi tốt để tăng hiệu quả. Chúng tôi sẽ đánh giá cũng như thiết kế các biểu mẫu, hệ thống, phần mềm, kiểm soát và quy trình để đảm bảo nó sẽ giúp giám sát hệ thống nhượng quyền và kinh doanh và phù hợp với hoạt động nhượng quyền. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cùng đồng hành trong suốt quá trình thực thi với các hỗ trợ thực địa bao gồm lựa chọn địa điểm, viếng thăm bắt buộc, các lớp đào tạo, kế hoạch tiếp thị & truyền thông. Mục đích chính là đem lại dịch vụ tốt nhất cho người dùng cuối và điều đó sẽ dẫn đến 3 KPI quan trọng nhất cho mỗi cửa hàng, điểm kinh doanh tăng doanh số, tăng lợi nhuận và hoạt động xuất sắc.

Tư vấn M&A

Các dịch vụ được cung cấp sẽ giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện các bước trong giao dịch M&A một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm

Quản lý đầu tư ủy thác

Cung cấp cho Quý khách những lựa chọn đầu tư đa dạng đáp ứng mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn hoặc góp vốn linh hoạt.

Xem thêm

Tư vấn phát triển ý tưởng kinh doanh và vận hành theo mô hình B.O.T

Thiết kế ý tưởng kinh doanh và hiệu chỉnh trên cơ sở xem xét cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thế mạnh, cũng như phù hợp với hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam & đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Tư vấn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp để liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.

Xem thêm