TƯ VẤN PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Các mô hình tư vấn đã được chuẩn hóa của GMarks Vietnam sẽ giúp đánh giá tình hình kinh doanh, cơ cấu vận hành và tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp chiến lược với mục tiêu và chỉ số đo lường khả thi nhằm: Tăng doanh thu, Gia tăng giá trị của sản phẩm & dịch vụ, Tăng lượng khách hàng, Tăng tính cạnh tranh, Tăng hiệu quả chi phí vốn.
 
Mô hình tư vấn phát triển doanh nghiệp tập trung ở các mảng thương hiệu, mô hình kinh doanh, nguồn nhân lực, tài chính với các dịch vụ sau:
– Tư vấn chiến lược tăng trưởng & phát triển mô hình kinh doanh.
– Tư vấn xây dựng và triển khai công cụ KPIs, OKRs.
– Tư vấn triển khai và chuyển giao giải pháp công nghệ Smart ERP.
 
Chúng tôi tạo dựng chuỗi giá trị tư vấn phát triển doanh nghiệp cùng với các mô hình tăng trưởng để giúp doanh nghiệp kết nối đầu ra với các đối tác chiến lược cho thị trường trong nước & nước ngoài, xây dựng nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng để giúp doanh nghiệp tăng trưởng & phát triển ổn định.

Tư vấn Chiến lược tăng trưởng &
phát triển Mô hình kinh doanh

Hỗ trợ các sáng kiến thương mại giúp cải thiện hiệu suất tiếp thị & bán hàng, thiết lập, duy trì tăng trưởng dài hạn và lợi nhuận liên tục của hoạt động kinh doanh.

Xem thêm

Tư vấn xây dựng & triển khai công cụ đo lường KPIs, OKRs

Đây là một giải pháp quản lý nguồn nhân lực toàn diện và có tính bền vững, mang lại kết quả thực sự xứng đáng và cần thiết cho sự vận hành của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn triển khai và chuyển giao
giải pháp công nghệ SmartERP

Tích hợp nhiều quy trình chuyên nghiệp, chuẩn hóa và chuyên biệt cho ngành làm đẹp thích hợp cho các lĩnh vực phẩu thuật thẩm mỹ, spa,nha khoa, fitness, bán lẻ thời trang,…

Xem thêm