TƯ VẤN PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG KINH DOANH & VẬN HÀNH THEO MÔ HÌNH B.O.T

Trong quá trình tư vấn phát triển dự án cho các nhà đầu tư, GMarks Việt Nam nghiên cứu xu hướng thị trường và phát triển khá nhiều ý tưởng kinh doanh khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực. Doanh nghiệp muốn mở rộng thương hiệu, nhà đầu tư tìm kiếm một mô hình kinh doanh hiệu quả? Chúng tôi có thể tư vấn.

Chúng tôi thiết kế ý tưởng kinh doanh và hiệu chỉnh trên cơ sở xem xét cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thế mạnh của bạn cũng như phù hợp với hệ sinh thái của doanh nghiệp. Mô hình tài chính sẽ được phát triển với quản trị dòng tiền hoàn chỉnh, báo cáo doanh thu và báo cáo lãi lỗ cho mô hình. GMarks Việt Nam phân tích sâu sắc và hiểu rõ thị trường tiềm năng, giúp Doanh Nghiệp phát triển những ý tưởng độc đáo, phù hợp, hiệu quả để mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như thu về lợi nhuận cho Doanh Nghiệp, góp phần vào sự tăng trưởng của Doanh Nghiệp.

“Ngân hàng ý tưởng” của chúng tôi gồm những ý tưởng kinh doanh mới; một số ý tưởng đến từ những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, một số ý tưởng tốt đã có từ lâu; một số sẽ hoạt động ngay bây giờ. Những ý tưởng này được sàng lọc và sắp xếp dựa trên thực tiễn và nhu cầu của khách hàng. Với “Chiến lược đem nguồn tiền trả lại nhà đầu tư”, chúng tôi đem đến “mô hình đầu tư tinh gọn”, “kế hoạch kinh doanh đột phá”, “đường dẫn đến lợi nhuận” được viết/ hoạch định cho doanh nghiệp/ nhà đầu tư. Chúng tôi đưa ra tính ưu việt trong quá trình vận hành nhằm đem lại giá trị đầu tư lớn nhất cho khách hàng

Đồng đầu tư: Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại giá trị của các dịch vụ tốt nhất đến cho quý Doanh nghiệp và trở thành đối tác tiềm năng trong dài hạn. GMarks sẵn sàng đồng hành thực thi, hiện thực hóa ý tưởng đã đề xuất mang lại hiệu quả vận hành một cách tốt nhất cho Doanh Nghiệp.Theo phương thức B.OT, việc vận hành mô hình kinh doanh này sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp sau khi ý tưởng đã được triển khai ổn định vào guồng máy hoạt động kinh doanh. Chúng tôi mong muốn có cơ hội để tư vấn cho bạn.

Tư vấn M&A

Các dịch vụ được cung cấp sẽ giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện các bước trong giao dịch M&A một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm

Quản lý đầu tư ủy thác

Cung cấp cho Quý khách những lựa chọn đầu tư đa dạng đáp ứng mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn hoặc góp vốn linh hoạt.

Xem thêm

Tư vấn phát triển dự án theo mô hình chuỗi và nhượng quyền

Củng cố mô hình kinh doanh, rà soát và hoàn chỉnh hệ thống quản lý và xây dựng nền tảng vận hành quy chuẩn cần thiết để đón đầu và nắm bắt cơ hội tăng trưởng bền vững.

Xem thêm

Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam & đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Tư vấn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp để liên kết, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh.

Xem thêm