TƯ VẤN QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TỐT VÀ HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý dòng tiền không hiệu quả có thể làm suy yếu các doanh nghiệp với những hậu quả bất lợi bao gồm không có khả năng tài trợ cho hoạt động của công ty, đầu tư cho các dự án, sản phẩm chiến lược hoặc thị trường mới, chi phí vốn cao hơn, thanh toán lãi vay quá mức ăn vào lợi nhuận. Doanh nghiệp có doanh thu, có lợi nhuận nhưng không kiểm soát được dòng tiền. Doanh nghiệp có thể chạy theo doanh thu và không kiểm soát được dòng tiền, gặp khó khăn trong việc thu tiền, tích trữ quá nhiều hàng tồn kho… Khi không được quản lý cẩn thận, các doanh nghiệp có thể đói tiền mặt cần thiết để thanh toán cho các nhà cung cấp, chi trả lương hoặc mua thiết bị mới.

Bằng cách tập trung vào các đòn bẩy quan trọng của quản lý vốn lưu động hiệu quả, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp tạo ra tiền mặt để cải thiện thu nhập và thúc đẩy đầu tư mới. Là một công ty tư vấn chiến lược và hoạt đoạt động hàng đầu, GMarks Vietnam cung cấp các dịch vụ tham mưu và tư vấn có thể giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể hiệu suất dòng tiền, cung cấp các công cụ để dự báo dòng tiền & tăng cường sức khỏe dài hạn cho doanh nghiệp.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách kiểm tra trạng thái của vốn lưu đồng và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp để tìm ra các nút thắt hạn chế tạo ra tiền mặt. Thông qua phân tích dòng tiền toàn diện, chúng tôi đưa ra một loạt các chỉ số quan trọng bao gồm hiệu quả chuyển đổi tiền mặt, số ngày vốn lưu động, chu kỳ doanh thu, các khoản phải thu và chu kỳ thu nợ, quản lý hàng tồn kho, phải trả nhà cung cấp, độ chính xác dự báo, chi phí vốn và hoàn vốn …. Chúng tôi xác định các lỗ hổng trong quy trình, hệ thống & các quyết định quản trị liên quan đến quản lý dòng tiền và đưa ra một loạt các vấn đề ưu tiên có thể được cải thiện. Các chuyên gia tài chính & quản trị của chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với quản lý của doanh nghiệp để thực hiện các cải tiến quy trình tài chính và hoạt động cần thiết để tối đa hiệu suất dòng tiền. Để đảm bảo những cải tiến này là bền vững, chúng tôi cung cấp cho đội ngũ quản lý các khóa huấn luyện, đào tạo và các công cụ cần thiết để tối ưu hóa dòng tiền nhằm giúp có được dòng vốn lưu động hiệu quả hơn và cải thiện thu nhập tiền mặt cho doanh nghiệp.

Các lợi ích khác của dịch vụ quản lý dòng tiền của chúng tôi bao gồm:
+ Giúp có được một hạn mức tín dụng hợp lý.
+ Các giải pháp tăng vòng quay vốn lưu động, giảm số ngày lưu chuyển hàng hóa, giảm hàng tồn kho, đẩy mạnh bán hàng và thu hồi công nợ.
+ Các chính sách thu tiền và chính sách thanh toán hiệu quả.
+ Kiểm soát các khoản thu tiền mặt và giải ngân tiền mặt.
+ Giúp có được tỷ lệ hoàn vốn tối đa trên số tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp.
+ Phân bổ thặng dư tiền mặt.
+ Các giải pháp sử dụng tài sản, thiết bị hợp lý, kinh tế nhất.

Mô hình tư vấn của GMarks Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn & quản lý dòng tiền hiệu quả đảm bảo cho việc phát triển kinh doanh, gia tăng giá trị tài sản và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường từ đó dễ dàng tiếp cận với các thị trường vốn. Chúng tôi sẽ là những cộng sự đắc lực, tận tâm trong quá trình phát triển của quý doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để trao đổi các quan tâm của quý khách.

Tư vấn thẩm định dự án, lập hồ sơ và kết nối vay vốn hay huy động vốn

Giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tăng vốn tăng trưởng và kết nối được nguồn vốn một cách hiệu quả đảm bảo các nguồn lực phù hợp cho tăng trưởng.

Xem thêm

Tư vấn M&A, IPO, ICO, STO,…

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng huy động được nguồn vốn và đàm phán các điều khoản tài chính thỏa mãn cả khách hàng và tổ chức tài chính.

Xem thêm