TƯ VẤN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, LẬP HỒ SƠ
VÀ KẾT NỐI VAY VỐN HAY HUY ĐỘNG VỐN

Tăng trưởng có thể là một điều thú vị cho doanh nghiệp. Ngược lại, việc cần thêm vốn cho mùa kinh doanh thời vụ hoặc đầu tư mở rộng sản xuất, mua thiết bị bổ sung khiến doanh nghiệp rối trí. Khi phải đối mặt với nhu cầu cần thêm vốn, ý nghĩ từ bỏ quyền sở hữu hoặc nhận thêm nợ có vẻ khó khăn. Doanh nghiệp thường có hai lựa chọn: Hoặc huy động thêm vốn chủ sở hữu hoặc huy động vốn vay từ bên ngoài. Việc tăng vốn có thể liên quan đến nhiều người hoặc tổ chức khác nhau và có nhiều hình thức, chẳng hạn như nợ so với vốn chủ sở hữu, gia đình và bạn bè, ngân hàng và người cho vay truyền thống, các thị trường tài chính, các công ty và quỹ đầu tư. Trong một môi trường có nguồn vốn dồi dào, điều quan trọng là là phải xác định đúng đối tác ngoài việc đơn giản là huy động một số tiền cụ thể. Với sự phức tạp và không chắc chắn như vậy ở mọi góc độ, GMarks Vietnam đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình đảm bảo rằng doanh nghiệp đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể.

Là chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp, chúng tôi chuyên giúp các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tăng vốn tăng trưởng và kết nối được nguồn vốn một cách hiệu quả đảm bảo các nguồn lực phù hợp cho tăng trưởng. Không chỉ đơn thuần là tư vấn kết nối, GMarks Vietnam sẽ cùng với Doanh nghiệp rà soát và phân tích dòng tiền, cấu trúc tài chính để xác định các vấn đề cần cải thiện. Thực tế là chúng tôi tiếp tục tư vấn cho khách hàng sau giao dịch.

Dịch vụ tư vấn kết nối huy động vốn kinh doanh của GMarks Vietnam bao gồm một loạt các giao dịch sau:
– Tư vấn xây dựng cơ cấu vốn: vốn vay và vốn chủ sở hữu.
– Tư vấn hệ thống hóa lại bộ máy tài chính.
– Tư vấn kế hoạch vốn và giải pháp huy động vốn trên thị trường tài chính theo đặc điểm kinh doanh:
+ Chúng tôi cung cấp đầy đủ các giải pháp vốn cho các nhà đầu tư và công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp SME.
+ Chúng tôi không chỉ tư vấn cấu trúc vốn với các sản phẩm tài chính mà còn hỗ trợ xây dựng Hồ sơ Chiến lược và Định hướng huy động vốn.
+ Tư vấn các hình thức huy động vốn: phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, vay tổ chức tài chính, giao dịch cá nhân…
+ Thẩm định & tài trợ dự án.
+ Mua lại hoặc tái tài trợ các khoản nợ công ty.

GMarks Vietnam cung cấp một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc thực hiện tất cả các dịch vụ tài chính. Chúng tôi hướng sự chuyên tâm và nỗ lực của mình theo theo nhu cầu cụ thể doanh nghiệp.

Tư vấn quản lý dòng tiền tốt và hiệu quả cho doanh nghiệp

Bằng cách tập trung vào các đòn bẩy quan trọng của quản lý vốn lưu động hiệu quả, giúp doanh nghiệp tạo ra tiền mặt để cải thiện thu nhập và thúc đẩy đầu tư mới.

Xem thêm

Tư vấn M&A, IPO, ICO, STO,…

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng huy động được nguồn vốn và đàm phán các điều khoản tài chính thỏa mãn cả khách hàng và tổ chức tài chính.

Xem thêm